Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser. 

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor: 

  • noget ikke går som forventet i forbindelse med en behandling/i forbindelse med klinikpersonale. 
  • en patient eller en pårørende er kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet, i forbindelse med en behandling/ klinikpersonale. 

 

Såfremt du oplever en utilsigtet hændelse på klinikken eller ved fysioterapeutisk behandling i eget hjem, kan du oplyse om skaden på https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/ . Hvis du har været utilfreds med en behandling, vil vi meget gerne vide det – du kan også indgive en klage på https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/. Erstatning kan søges på https://pebl.dk/ . Du kan se mere om patientvejledning i Region Midt via linket https://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/kontakt-patientkontoret/ 

Du kan også se yderligere om utilsigtede hændelser i pjecen her: 

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx 

 

I tilfælde af utilsigtede hændelser vil fysioterapeuten indberette denne via følgende link:  

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public 

Top