Ultralydsscanning

- Få en hurtigere og præcis diagnose

De fleste har hørt om ultralydsscanning i forbindelse med graviditet, hvor man scanner den gravide med henblik på at følge fosterets udvikling. Ultralydsscanning kan på samme måde anvendes til at vurdere skader i bevægeapparatet.

Ultralydsscanning er fysioterapeutens forlængede arm og er et utroligt vigtigt redskab til at præcisere typen, omfanget og den nøjagtige lokalisering af en skade, så der hurtigere kan iværksættes den rigtige behandling på det præcise sted og med den rette dosering. Det er en ufarlig og smertefri undersøgelse, som er speciel god til at visualisere bløddelene. Især sener, ledbånd, slimsække, hævede led og muskler er hensigtsmæssige at scanne, men også brusk og knogleoverflader kan vurderes ved ultralydsscanning.

Ultralydsscanning er ufarligt og bivirkningsfrit, idet der er tale om lydbølger, som omdannes til et skærmbillede. Den har desuden de fordele, at man ser billederne samtidig med at scanningen udføres. Herudover kan man vurdere strukturerne “dynamisk”, dvs. leddet bevæges mens scanningen udføres. Dette er ikke muligt ved røntgen og MR-scanning.

Vi bruger ligeledes scanninger til at fastslå om en behandling eller genoptræning har hjulpet efter hensigten. Det kan være om en hævelse eller inflammationstilstand er blevet reduceret, eller om en vævsskade heler som planmæssigt. Endelig kan en ultralydsscanning hjælpe os med at afgøre, om skaden har et omfang, der medfører, at der videresendes til anden behandling eller operation.

Ultralydsscanning er relevant ved:

  • Skuldersmerter
  • Irritationstilstande i sener eller ledbånd
  • Overbelastningsskader
  • Skader i muskler, sener, led eller knogleoverflader
  • Knæsmerter, fx menisk eller løberknæ
  • Og mange andre

 

Udgiften til en ultralydsscanning er hurtigt tjent hjem ved hurtigere og mere præcis diagnose og dermed korrekt indsats. Kortere behandlingsforløb og hurtigere tilbagevenden til tidligere funktionsniveau.

Top