Praktiske informationer

Hos os kan du komme til behandling uanset om du har henvisning eller ej. Vi har overenskomst med sygesikringen – så her du en henvisning får du min. 38% tilskud.

Visse sygdomsdiagnoser kan give gratis fysioterapi – se mere her

https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/vederlagsfri-fysioterapi

I tilfælde, hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet. – se mere om reglerne her:

https://fysio.dk/globalassets/documents/raadgivning/overenskomster/praksisoverenskomster/overenskomst-almen-fysioterapi.pdf

Der ydes ikke tilskud til kørsel til fysioterapi. Har du brug for transport, kan handicapkørsel evt. anvendes. Er du ikke berettiget til handicapkørsel kan Flextaxi anvendes og af ALLE.

Se mere her:

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur/

 

Har du fået en Genoptræningsplan (GOP) skal du bo i Silkeborg Kommune for at kunne få tilbud om genoptræning hos os.

Du vil modtage et brev fra Silkeborg Kommunes Genoptæningsafdeling med information om di genoptræning. Får du tilbud om, at den kan foregå hos os SKAL du medbringe dette brev samt din GOP helst ved tidsbestilling, kan mailes til os eller ved første konsultation. Vi må først påbegynde din genoptræning, når vi har modtaget dette.

 

Har du helbredstillæg vil du få dine konsultaioner dækket med den %-sats som står på dit kort. Du bedes medbringe kortet ved tidsbestilling eller første konsultation, således kan vi afregne direkte med din kommune for dig.

 

Er du medlem af danmark bedes du også oplyse det ved tidsbestilling – da vi indrapporterer direkte til danmark når du har betalt din faktura.

Vi samarbejder med en lang række forsikringsselskaber omkring sundhedsordninger og ulykkesforsikringer. Det er vigtigt, du retter henvendelse til dit forsikringsselskab INDEN du påbegynder behandlingerne, således bevillingen er os i hænde senest ved første konsultation. Nogle forsikringsselskaber kræver IKKE henvisning – spørg dit, hvis du er i tvivl.

 

Tidsbestilling

Når du bestiller tid hos os sker det ved henvendelse til vores imødekommende sekretær Camilla Vinkel. Du kan enten gøre det på klinikken eller telefonisk på 8688 2727 i vores telefontid.

Du bedes have følgende oplysninger klar, når du booker den første tid:

 • Dit Cpr. Nr.
 • Dit fulde navn
 • Din adresse
 • Dine tlf. numre (fastnet og/eller mobil)
 • Din mailadresse
 • Gruppe, hvis du er medlem af danmark
 • Dit henvisningsgrundlag (type af henvisning og evt. diagnose)

 

Når du kommer til behandling, bedes du altid medbringe følgende:

Dit gule sygesikringsbevis – du bedes registrere dig med dette, HVER gang du kommer til aktivitet i klinikken.

Lagen og håndklæde til afdækning af briksen – vi kan desværre ikke tilbyde opbevaring.

 

Den første gang bedes du desuden medbringe, hvis relevant:

Henvisning, (hvis den ikke er sendt elektronisk), helbredstillægskort, forsikringsbevilling, samt GOP og henvisningsbrev fra Silkeborg Kommunes Genoptræningsafdeling.

 

Afbud

Skulle du blive forhindret i at komme, er det vigtigt, du melder afbud så hurtigt som muligt og senest kl. 9.00 på behandlingsdagen – dog inden din aftalte tid. Dette gælder såvel behandling som holdtræning.

Afbud kan kun ske telefoninsk på 8688 2727 --- læg evt. besked på tlf. svareren.

Afbud efter dette tidspunkt eller udeblivelser takseres med kr. 160,-

 

Akut tid

Har du fået en akut opstået smerte/skade, tilbyder vi dig tid indenfor 24 timer på hverdage.

 

Betaling

Normalt gør vi din faktura op i slutningen af måneden og sender den til dig på mail. (kan du ikke finde den – tjek da dit spamfilter)

Ønsker du at betale hver gang kan det også lade sig gøre.

 

Vi afregner direkte med div. forsikringsselskaber og kommuner samt indrapporterer til danmark. Det er derfor yderst vigtigt vi har alle relevante oplysninger inden den første konsultation.

Hos os er flg. betalingsformer mulig:

 • Visa dankort
 • Mobile Pay – hver betaling tillægges et gebyr på kr. 0,75
 • Kontant
 • Bankbetaling
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Facebook newsfeed.cshtml)
Top